top of page
IMG_20220109_202730_edited_edited.jpg
O mně

O mně

🇨🇿

Moc Vás zdravím a vítám na své jógové cestě!

Jmenuji se Karolína a jsem obyčejná holka, která se rozhodla jít si za svými sny.

Jógu jsem objevila a naprosto ji propadla během mých začátků na vysoké škole. Bylo to pro mě náročné období a hledala jsem způsob, jak zklidnit mysl a celkově zlepšit mou psychiku. Netrvalo dlouho a začala jsem na sobě pociťovat pozitivní změny. Jóga mi pomohla dívat se na svět pozitivněji, naučila mě sebelásce a ukázala mi směr seberozvoje. Postupem času se jóga stala natolik mou vášní, že jsem se rozhodla pokročit dále.

 

Začátkem roku 2022 jsem dokončila půlroční kurz Instruktora jógy  v rozsahu 150 hodin v Improve Academy v Ostravě. Hned po kurzu jsem začala vyučovat v jógových studiích. Ten samý rok jsem si založila živnost jako lektorka jógy a jóga se stala mým zaměstnáním na plný úvazek. Mé vzdělání tímto neskončilo a naopak jsem měla velkou chuť pokračovat dalším kurzem. V únoru 2023 jsem absolvovala online kurz 200-hour Yoga Teacher Training z Yoga and Ayurveda Center se sídlem v Pensylvánii v USA. V rámci tohoto kurzu jsem měla možnost absolvovat navazující vzdělání Yoga Teacher Trainingu v rozsahu 25 hodin Restorativní jógy, 25 hodin Jógy na židli (Chair Yoga) a naučit se více o ajurvédě v kurzu Ayurveda Specialist.

Na svých lekcích se vždy snažím klientům předat maximum ze své vlastní jógové praxe. Je mi velmi blízký pomalejší a plynulejší styl jógy. Mojí specializací je jemná Vinyasa jóga, Yin a Restorativní jóga. Na svých lekcích věnuji dostatek času meditaci, práci s dechem a dostatečně dlouhé závěrečné relaxaci, která je za mě jednou z nejdůležitějších částí jógové praxe.

 

Když jsem se rozhodla stát se lektorkou jógy, mojí motivací byla tato myšlenka: ,,Když jóga pomohla mně, proč by nemohla pomoci i někomu jinému. Pokud se mi jako lektorce podaří pomoci alespoň jednomu člověku, budu to považovat za velký úspěch.“ A já věřím, že se mi mé poslání daří.

About me

 

🇬🇧

Greetings and welcome to my yoga journey!

My name is Karolína and I am an ordinary girl who decided to follow her dreams.

I discovered yoga during my early years at university. It was a challenging time for me and I was looking for a way to calm my mind and work on my mental health. It didn't take long and I started to feel positive changes in myself. Yoga helped me look at the world positively, taught me self-love and showed me the direction of self-development.

 

At the beginning of 2022, I completed a six-month course of 150 hours as a Yoga Instructor at the Improve Academy in Ostrava and after that I started teaching in yoga studios. That same year, I set up my own business as a yoga teacher, and yoga became my full-time job. In February 2023, I completed the 200-hour Yoga Teacher Training online course from the Yoga and Ayurveda Center based in Pennsylvania, USA. As part of this course, I also completed the continuing education in the form of 25 hours of Restorative Yoga Teacher Training, 25 hours of Chair Yoga Teacher Training and Ayurveda Specialist. I like to educate myself in the field of yoga and I really enjoy the journey of self-development.

 

I try to give clients the maximum from my own practice in my lessons. I teach clients self-love and self-development. It is very important for me to devote enough time to breath work, meditation and savasana during the class. I prefer a slower and more flowing style of yoga. I specialize in gentle Vinyasa yoga, Yin and Restorative yoga. 

 

When I decided to become a yoga teacher, my motivation was this thought: "If yoga helped me, why couldn't it help someone else too. If I manage to help at least one person as a yoga teacher, I will consider it a great success." And I believe that I am succeeding in my mission.

Certifikace/Certifications

🇨🇿 150-hour Yoga Instructor, Improve Academy, Ostrava, Czech Republic

🇺🇲 RYT-200, 250-hour Yoga Teacher Training, Yoga & Ayurveda Center, Pennsylvania, USA (online)

🇺🇲 25-hour Restorative Yoga Teacher Training, Yoga & Ayurveda Center, Pennsylvania, USA (online)

🇺🇲 25-hour Chair Yoga Teacher Training, Yoga & Ayurveda Center, Pennsylvania, USA (online)

🇺🇲 Ayurveda Specialist,  Yoga & Ayurveda Center, Pennsylvania, USA (online)

Kontakt

Kontakt/Contact

Karolína Kulasová
 

Ostrava, Česká republika

IČO:  17201268

Email: k.kulasova@gmail.com

Facebook: Karolína Kulasová

Instagram: karolina_kulasova

V případě Vašich dotazů jsem Vám kdykoliv k dispozici. Nestyďte se, napište mi a zeptejte se na vše, co Vás zajímá.

If you have any questions, I am available at any time. Don't be shy, write to me and ask anything you are interested in.

bottom of page